傷春贈遠

去水流年日並馳,
年光客思兩相隨。
咨嗟斑鬢今承弁,
慚愧新荷又發池。
楊柳逶迤愁遠道,
鷓鴣啁哳怨南枝。
憶君何啻同瓊樹,
但向春風送別離。

 

Thương xuân tặng viễn

Khứ thuỷ lưu niên nhật tịnh trì,
Niên quang khách tứ lưỡng tương tuỳ.
Tư ta ban mấn kim thừa biện,
Tàm quý tân hà hựu phát trì.
Dương liễu uy di sầu viễn đạo,
Giá cô trù triết oán nam chi.
Ức quân hà thí đồng quỳnh thụ,
Đãn hướng xuân phong tống biệt ly.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Thời gian như nước, chảy không ngừng
Nhớ nhung, năm tháng vẫn theo chân
Buồn cho tóc đốm loe vành mũ
Sen nở ngoài ao bỗng thẹn thân
Hàng dương quanh lấp, sầu xa cách
Giá cô kêu oán tiếc cành nam
Nhớ anh hơn cả thương cây ngọc
Gửi nỗi biệt ly theo gió xuân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm tháng trôi qua như nước chảy
Nỗi nhớ nhà theo với thời gian
Than tóc đốm đội mũ quan
Hoa sen e thẹn nở tràn trong ao
Dương liễu phất phơ sầu viễn xứ
Giá cô kêu trách cứ cành nam
Thương cây quỳnh nhớ ông hơn
Gửi sầu ly biệt theo làn gió xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm tháng không ngừng nước chảy xuôi,
Nhớ nhung, năm tháng vẫn theo người.
Than cho tóc đốm trồi vành mũ,
Sen mới ngoài ao bỗng thẹn đời.
Dương liễu quanh thành sầu xa cách,
Giá cô kêu oán cành nam dời,
Nhớ anh sánh cả thương cây ngọc,
Gửi nỗi biệt ly xuân hướng trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời