和贈遠

憶得去年春風至,
中庭桃李映瑣窗。
美人挾瑟對芳樹,
玉顏亭亭與花雙。
今年新花如舊時,
去年美人不在茲。
借問离居恨深淺,
只應獨有庭花知。

 

Hoạ tặng viễn

Ức đắc khứ niên xuân phong chí,
Trung đình đào lý ánh toả song.
Mỹ nhân hiệp sắt đối phương thụ,
Ngọc nhan đình đình dữ hoa song.
Kim niên tân hoa như cựu thì,
Khứ niên mỹ nhân bất tại tư.
Tá vấn ly cư hận thâm thiển,
Chỉ ưng độc hữu đình hoa tri.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Đình Chi

Nhớ lại năm xưa khi gió xuân
Ánh song đào lý nở đầy sân
Ôm đàn người đẹp sánh đào lý
Mặt ngọc bên hoa thật xứng cân
Năm nay hoa nở đẹp như thơ
Vắng con người ngọc của năm xưa
Ra đi ướm hỏi sầu bao nả
Hoa biết vì hoa đã tiễn đưa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Gió Xuân lại nhớ năm nào,
Ngoài sân đào lý toả màu bên song.
Trước cây người đẹp đàn trông,
Dáng cao mặt ngọc sánh cùng với hoa.
Năm nay hoa nở như xưa,
Mỹ nhân năm ấy bây giờ chẳng đây.
Đi đâu để giận lòng này,
Trong sân chỉ mỗi hoa hay biết nàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ năm ngoài gió xuân vừa tới
Hoa mận đào tươi rói bên song
Mỹ nhân đàn sắt tay mang
Xinh xinh mặt ngọc rỡ ràng bên hoa
Năm nay lại nở hoa như trước
Nhưng người xưa chẳng biết nơi đâu
Hỏi lòng ly hận nông sâu
Chỉ hoa mới biết được câu trả lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời