和虞部韋郎中尋楊駙馬不遇

金屋瓊臺蕭史家,
暮春三月渭州花。
到君仙洞不相見,
謂已吹蕭乘早霞。

 

Hoạ ngu bộ Vi lang trung “Tầm Dương phò mã bất ngộ”

Kim ốc quỳnh đài Tiêu Sử gia,
Mộ xuân tam nguyệt Vị châu hoa.
Đáo quân tiên động bất tương kiến,
Vị dĩ xuy tiêu thừa tảo hà.

 

Dịch nghĩa

Phòng vàng, đài ngọc, đó là cung điện của Tiêu Sử,
Vẫn còn hoa lúc tháng ba cuối xuân ở Vị châu.
Đến động tiên của ông nhưng không được gặp,
Có lẽ ông đã thổi sáo cưỡi ráng sớm đi xa rồi.


Ngu bộ Vi lang trung, là quan lang trung họ Vi thuộc bộ ngu.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phòng dát vàng là nhà Tiêu Sử
Hoa Vị châu còn nở tháng ba
Đến ông không thấy trong nhà
Hẳn là cưỡi ráng đi xa sớm rồi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phòng vàng đài ngọc chốn Tiêu lầu
Xuân muộn tháng ba hoa Vị Châu
Vào động tìm ông nào có thấy
Thổi tiêu cưỡi ráng sớm về đâu

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phòng vàng Tiêu Sử ngọc đài lầu,
Hoa muộn vẫn còn xuân Vị châu.
Tiên động vào thăm ông chẳng gặp,
Thổi tiêu cưỡi ráng đã đi lâu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời