Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 21/12/2013 18:34

舟中

東流水順南風逆,
兩兩爭舟不能尺。
憑君試閼一帆飛,
前山後山共闢易。

 

Chu trung

Đông lưu thuỷ thuận nam phong nghịch,
Lưỡng lưỡng tranh chu bất năng xích.
Bằng quân thí át nhất phàm phi,
Tiền sơn hậu sơn cộng tịch dịch.

 

Dịch nghĩa

Nước chảy về đông, thuyền thuận dòng nhưng ngược gió nam
Hai thế giằng nhau nên  thuyền không nhích đi được một thước
Nhờ anh thử giương lá buồm để thuyền có thể đi như bay
Trước núi, sau núi, cuối cùng thế nào cũng phải thay đổi


Nguồn: Tuyển tập thơ văn yêu nước và cách mạng Thanh Hoá, NXB Văn học, 1991

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Vĩ

Thuyền thuận về đông ngược gió nồm
Giằng nhau hai thế vẫn như không
Nhờ anh giương cánh buồm như chạy
Bốn phía non vây phải ngược dòng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lời bình

Bài thơ này như có cả ám chỉ thời cuộc vì các cụ ta làm thơ thường ý tại ngôn ngoại (ý ẩn ngoài lời).

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuận dòng,ngược gió khó cho thuyền
Hai thế giằng co chẳng nhích lên
Giương lá buồm cao giong một chuyến
Núi non bao phủ phải quay vòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuận thuyền đông ngược gió nồm,
Giằng co hai thế thuyền khôn nhích dần,
Đi nhanh giương buồm thuyền cần,
Núi non bao phủ xoay vần hướng đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời