Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2013 15:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 12/11/2013 15:06

亂後逢村叟

經亂衰翁居破村,
村中何事不傷魂。
因供寨木無桑柘,
為著鄉兵絕子孫。
還似平寧征賦稅,
未嘗州縣略安存。
至於雞犬皆星散,
日落前山獨倚門。

 

Loạn hậu phùng thôn tẩu

Kinh loạn suy ông cư phá thôn,
Thôn trung hà sự bất thương hồn.
Nhân cung trại mộc vô tang giá,
Vị trước hương binh tuyệt tử tôn.
Hoàn tự bình ninh chinh phú thuế,
Vị thường châu huyện lược an tồn.
Chí ư kê khuyển giai tinh tán,
Nhật lạc tiền sơn độc ỷ môn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của X.P

Ông già tám mươi ở xóm hoang
Chẳng việc nào không khỏi vấn vương
Điểm lính, bắt người, con cháu sạch
Lập đồn, nộp gỗ, củi dâu quang
Cứ nhè thuế khoá trong dân chúng
Chẳng thấy an ninh tới xóm làng
Gà chó đến nay tan tác hết
Trời hôm, tựa cửa, luống buồn thương


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc, NXB Giáo dục, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông già ngụ trong làng đổ nát
Việc trong thôn sầu sát tâm hồn
Vườn dâu dâng gỗ làm đồn
Cháu con đăng lính không còn một ai
Nói thu thuế chi sài giữ nước
Mà huyện châu chưa được bình an
Kể chi gà chó tan hoang
Buổi chiều dựa cửa khóc than một mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Xóm hoang sau giặc lão già còm
chẳng việc nào lòng khỏi héo hon.
Lấy gỗ lập đồn tiêu đám chá
Bắt dân làm lính chết đàn con.
Mưu an bình trích thu sưu thuế
chưa huyện châu yên ổn sống còn.
đến cả chó gà đều tán loạn.
Núi chiều tựa cửa khóc cô đơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời