Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 2 bản dịch, 2 thảo luận

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2014 05:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/05/2018 09:15

旅泊遇郡中叛亂示同志

握手相看誰敢言,
軍家刀劍在腰邊。
遍搜寶貨無藏處,
亂殺平人不怕天。
古寺折為修寨木,
荒墳開作甃城磚。
郡侯逐出渾閒事,
正是鑾輿幸蜀年。

 

Lữ bạc ngộ quận trung bạn loạn thị đồng chí

Ác thủ tương khan thuỳ cảm ngôn,
Quân gia đao kiếm tại yêu biên.
Biến sưu bảo hoá vô tàng xứ,
Loạn sát bình nhân bất phạ thiên.
Cổ tự chiết vi tu trại mộc,
Hoang phần khai tác trứu thành chuyên.
Quận hầu trục xuất hồn nhàn sự,
Chính thị loan dư hạnh Thục niên.

 

Dịch nghĩa

Thấy nhau, nắm tay nhau nhưng không ai nói nên lời,
Quân chính quyền có đao kiếm đeo bên hông đang có mặt.
Khắp nơi bị lục lọi, đồ quý giá không còn chỗ chôn dấu,
Trong loạn lạc giết người bình thường không sợ trời.
Chùa chiền bị phá để lấy gỗ làm doanh trại,
Phần mộ bị đập để lấy gạch xây thành.
Công hầu trong quận bỏ chạy là chuyện thường,
Vì trong năm, xe loan của vua đã chạy vào đất Thục.


Tác giả làm bài này khoảng năm 881. Lúc đó quân khởi nghĩa của Hoàng Sào đang thành công, đã chiếm được kinh thành Trường An, vua Đường Hỉ Tông phải lánh nạn vào Thành Đô trong đất Thục. Quận trong bài là trị sở của Trì châu, nay là huyện Quý Trì, tỉnh An Huy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắm tay nhau không ai lên tiếng
Ví quân quyền đao kiếm bên hông
Khắp nơi đồ quý lục tung
Người dân bị giết oan không sợ trời
Phá chùa chiền lấy đồ dựng trại
Đập mả mồ lấy cái xây thành
Công hầu bỏ chạy rất nhanh
Xe vua vào Thục, kinh thành còn đâu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

旅泊遇郡中叛亂 示 同志

++++++++

Câu đề bài thiếu một chữ cho nên ý nghĩa khác hẳn .

Lữ bạc ngộ quận trung bạn loạn THỊ đồng chí :
Ghé thuyền đất khách gặp loạn trong quận NÓI VỚI bạn .

旅泊遇郡中叛亂示同志

握手相看誰敢言,
軍家刀劍在腰邊。
遍搜寶貨無藏處,
亂殺平人不怕天。
古寺拆為修寨木,
荒墳開作甃城磚。
郡侯逐出渾閒事,
正是鑾輿幸蜀年。

杜荀鶴
全唐詩-卷692_4

++++++++

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hồi âm thi hữu kimthoty

Đa tạ thi hữu đã chỉ cho chỗ sai sót và đồng ý với tiêu đề bài do thi hữu viết. Rất cảm phục sự hiểu biết cao thâm và lòng độ lượng của thi hữu. Rất mong được làm bạn thơ với kimthoty.

Nguyễn Minh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Tay nắm, mắt nhìn, biết nói chi
Chính quyền quân lính dữ như gì
Lục tìm của nả nào nơi dấu
Chém giết xanh cao cũng hại nì
Phá lấy gỗ chùa xây bốt trại
Đập dùng gạch mả dựng thành trì
Công hầu bỏ chạy là thường bởi
Vua cũng trong năm đã chạy đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời