Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2014 17:42

感寓

大海波濤淺,
小人方寸深。
海枯終見底,
人死不知心。

 

Cảm ngụ

Đại hải ba đào thiển,
Tiểu nhân phương thốn thâm.
Hải khô chung kiến để,
Nhân tử bất tri tâm.

 

Dịch nghĩa

Biển cả với sóng lớn cũng còn nông cạn,
Kẻ tiểu nhân thì lòng dạ sâu hiểm.
Biển khô cuối cùng cũng thấy đáy,
Người đến chết cũng không hiểu được lòng dạ.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiểu Các

Biển lớn sóng dường nông
Tiểu nhân dạ khó đong
Biển khô còn thấy đáy
Người chết chẳng hay lòng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biển sóng lớn vẫn nông
Người nhỏ sâu hiểm lòng
Biển khô nom được đaý
Người chết lòng khôn thông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sóng to biển rộng vẫn nông
Tiểu nhân tấc ruột sâu lòng biết bao
Biển cạn tất thấy đáy nao
Tiểu nhân dẫu chết biết đâu lòng này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biển lớn đáy nông cạn
Tiểu nhân dạ hiểm sâu
Biển khô trông thấy đáy
Người chết lòng biết đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời