Xin lại mùa xuân biếc
Tuổi lên năm lên mười
Vàng hoa ngoài đầu ngõ
Vàng nắng trong nụ cười

Hoa cúc màu bươm bướm
Áo đỏ như môi tươi
Guốc xinh ngoài hiên vắng
Tóc gió thả giữa trời

Xin lại mùa xuân biếc
Chẳng gặp ai ăn mày
Ai cũng nhiều áo mới
Phong bao đỏ cầm tay

Xin lại mùa xuân biếc
Đêm thơm từ ngọn cau
Ngày thơm từ mái rạ
Hoa lá rũ ngang đầu

Xin lại mùa xuân biếc
Cho em và cho ta
Đầu năm theo áo Mẹ
Đi lễ Chùa - nhặt hoa