Gửi tặng Hoàng Ngọc Biên &
                        Lynh Bacardi

Nhà báo (phỏng vấn)
Này ông đỗ
Nếu có em nào nhận ra ông và hét toáng lên ngưỡng mộ
A! Đỗ Trung quân, Đỗ Trung Quân …
Rồi nhào vô bá cổ hôn tưng bừng
Ông sẽ mần răng?
Thưa cô (nhà báo)
Tôi đỗ trung quân, đỗ trung quân
Sẽ túm chặt túi quần
Bảo vệ điện thoại di động
Tôi sẽ bụm chặt 2 đít quần
Canh chừng kẻo mất bóp (mấy em ở huyền trân hay chơi trò này)
Quá hớp!
Còn ai muốn hôn tôi tưng bừng
Ở đâu cũng ok
Nơi nào cũng thây kệ
Nào ảnh hưởng chi đến hoà bình thế giới
Ới ới ới…
(như kiểu nà ná na
trong âm nhạc nước ta)