Dấu chân chim sẻ cũ
Còn in dấu sân nhà
Ngày xưa em đã đến
Vịn cành xuân, hái hoa

Tháng Giêng, mây trắng lắm
Ngọc Lan trên cành mưa
Mùa xuân này, có lẽ
Em cũng về như xưa

Nhà tôi còn mở cổng
Hoa khế tím rụng đầy
Vườn tôi còn gom lá
Chờ tay người - khói bay

Tháng Giêng, mây trắng lắm
Mùa Xuân hay mùa mưa
Áo ai vàng trước ngõ
Cho lòng tôi giao thừa