"Ta chia tay như dụ ngôn báo trước"
Theo mình tìm hiểu thì dụ ngôn trong Kinh Thánh diễn tả tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa với nhân loại và lòng tha thứ vô biên vượt khỏi sự mong đợi của phạm nhân. Mục đích chính của dụ ngôn hướng dẫn ta về mầu nhiệm nước trời. Còn dự ngôn là lời tiên tri. Đặt vào ngữ cảnh câu thơ thì dự ngôn có lẽ hợp lý hơn nhỉ. Mình đang làm luận văn tốt nghiệp về ngôn ngữ thơ của Đỗ Trung Quân mà kiếm tập thơ xuất bản của tác giả khó quá nên đành dựa vào trang thơ này để lấy tư liệu, hy vọng nó sẽ chính xác với nguyên tác của Đỗ Trung Quân