Mãi đến (hơn) 10 năm tôi mới biết... bài thơ này chắc để dành tặng tôi.