Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2016 12:50

Áo nhuộm máu
áo hoá thành cờ đỏ
mơ tự do
tự do hoá sao vàng
thu đại nghĩa
thu sao vàng cờ đỏ
ngắm Cha già
cả dân tộc hân hoan.

Cả dân tộc
theo Cha già kháng chiến
nào dao phay
gươm Nhật
gậy tầm vông
nào hoả mai
súng kíp
mút - cơ - tông
áo trấn thủ
bên nâu sồng cuối huyện.

Trung - Nam - Bắc
chỉ một lời quyết chiến
súng gươm nghèo
nhưng giàu có huân công
học đi đều
sau khi biết xung phong!

Chỉ biết theo Cha
không cần biết “tang bồng”
trăng phục kích
treo thầm trên ngọn súng
chấp tất cả
cơm thưa và chăn mỏng
chân không giày
úp thìa ngủ đêm đông.

Đôi kẻ hào hoa
làm thơ nhớ Thăng Long
“Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm”
đêm Tây Tiến
trời hoang đầy lau xám
sông Mã độc hành
cọp vàng quanh bản
hồn Sầm Nưa
thân còn ở Mai Châu
thì “áo bào thay chiếu” có sao đâu
rót thi vị
lên những mồ viễn xứ
thời chinh chiến
hồn ai không bỏ ngỏ
cho “mùa em”

thơm ngát giữa “đêm hơi”
thà vô danh
thân vùi vội chân đồi
hơn an lạc
khi sơn hà nguy biến.

Cả dân tộc
theo Cha già kháng chiến
chín năm ròng
mới đến được Điện Biên
hè năm ấy
có một rừng cờ trắng
run rẩy hàng
khi cờ đỏ bay lên.


Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 14-5-2016