Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2016 12:50

Dâu bể kìa
Mãn đến, Minh đi
tóc bện bím
sau đầu đàn ông Hán!
nhân chợ chiều
Chiêu Thống vời giặc đến
đặt “kẻ hèn nhất nước”
trở về ngôi!

Hoàng đế Quang Trung
đành phụng mệnh trời
gác gia sự
xuất sư nhằm hướng Bắc
“đánh một trận sạch không kình ngạc”
hoa đào bay
phấp phới chiến bào bay!

Rồi ngờ đâu
lại có một ngày
“Ai tư vãn”
Ngọc Hân trào lệ ngọc!
bút với mực
mà sao đầy nước mắt?
khúc biệt hành
thay khúc khải hoàn ca!

Đào dẫu tàn
tình lớn chẳng phôi pha
khóc một chữ
người nghe vò chín khúc
đâu phải chuyện
Tôn phu nhân quy Thục
khóc anh hùng
cảm động cả trời mây!


Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 14-5-2016