Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2016 12:48

Nam Hán chạy rồi
sông tưởng được xanh trong
thì phương Bắc
lại viết thêm “liệt truyện”
thay Nam Hán
Tống triều đưa sứ đến
Đinh Đế ngắm hoa lau
ngậm ngải cống “Thiên triều”
nhận cống nạp
Tống triều còn chưa thoả
thèm nước này
hơn chim chả, nhung hươu!

Được một giáp
Tiên Hoàng tạ thế
đang thọ tang
mà Tống quyết xông vào
theo Kinh Lễ
còn gì đau hơn nhỉ?
Dương Vân Nga
vì nước dâng bào.

Nước còn trẻ
sơn hà nguy biến
Lê Đại Hành
mặc giáp
ngự ngôi cao!

Nước còn trẻ
nhưng cầu hoà không được
Lê Đại Hành
làm lại Bạch Đằng giang
Hầu Nhân Bảo
vào đây mà chết trận
thêm một lần
giặc đến rồi tan.


Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 14-5-2016