Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2016 12:47

Nam Hán thay Đường
sầm sầm sang đất Việt
thì “Đằng giang tự cổ huyết do hồng”
đến cọc gỗ
cũng hoá thành dân Việt
theo Ngô Quyền
phá giặc trên sông.


Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 14-5-2016