Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2016 12:46

Ở phương Bắc
Tuỳ lên cầm đế hiệu
Nam - Bắc triều

chìm với “Hậu đình hoa”
Vạn Xuân non
khô héo dưới trăng già
quốc vừa phục
lại chia về ba quận!


Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 14-5-2016