Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2009 03:20

Bờ sông đã tiếng ai chặt mía
Hay nhớ nên người bớt xa xôi
Nắng cũ còn trên da tay đấy
Đã nghe ram ráp ở đầu môi

Đêm đã dài thêm, ngày ngắn lại
Em sẽ nhiều lần quét ngõ hơn
Mùa hạ lặn vào trong vỏ trấu
Dễ gì giấc ngủ chịu qua đêm!

Ngỡ cứ dang tay là bay được
Dáng nào như cũng mảnh mai hơn
Người đưa thư rẽ sang ngõ khác
Để người có lỗi với kim đan


Nguồn: Đỗ Trung Lai, Đêm sông Cầu, NXB Quân đội nhân dân, 2003