Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2013 18:30

Anh thức nhìn em trong trí nhớ
Đường xa dằng dặc, biết làm sao
Đành biến đường xa thành tấm lụa
Đợi bọc em vào trong chiêm bao


Nguồn: Ơ thờ ơ (thơ), Đỗ Trung Lai, NXB Hội nhà văn, 2013