Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2013 18:33

Cứ khóc hẳn đi, còn hơn cười ra nước mắt
Nhưng từ tuổi sang thu, khóc khó hơn nhiều
Yên Đổ, Tú Xương nay cười hay là khóc?
Ta ngoại lục tuần, nước mắt được bao nhiêu!


Nguồn: Ơ thờ ơ (thơ), Đỗ Trung Lai, NXB Hội nhà văn, 2013