Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2016 12:48

Tống phục hận
sai Quách Quỳ, Triệu Tiết
mang đại binh
hòng cướp nước Nam về
Lý Thường Kiệt
đọc thơ thần dưới nguyệt
“Nam quốc sơn hà”
làm theo kiểu Đường thi!


Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 14-5-2016