Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2016 12:46

Người thức một đêm
sử bước vạn ngày
Tam Quốc hết
Tấn tàn trời phương Bắc
Giao Châu lọt vào tay Lương tặc
dân Việt trôi
trong thống khổ ê chề!

Bao năm ròng
nhục mất nước còn kia
Lý Giám quân
từ quan
xưng đế
Khai Quốc tự
soi mình Dâm Đàm thuỷ
lầu Vạn Xuân
như giấc mộng đêm hè!

Vua mất rồi
tướng trẻ có nề chi
Triệu Quang Phục
đưa quân về Dạ Trạch
quân với tướng
xây thành trong lau lách
từ đầm lầy
“giằng lại tấm giang sơn”
hăm ba năm
dân gọi “Dạ Trạch Vương”
Lý Phật Tử thay lòng
trời thôi phù nghiệp Triệu!


Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 14-5-2016