Bài thơ "Em (3)" được đăng trong tập thơ "Anh, Em và những người khác" của tác giả Đỗ Trung Lai lại là thể loại thơ tự do bảy chữ

Em (3)
Dứt áo ra đi tìm sông bể
Đến nay nhớ bến mới quay về
Em đã là người trong cửa khác
Chỉ còn gió lạnh với song khuya./.

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân