Da mồi, râu tóc bạc
Gậy trúc và thơ Đường
Thân thuộc mà xa cách
Cha như người trong gương


Nguồn: Đỗ Trung Lai, Đêm sông Cầu, NXB Quân đội nhân dân, 2003