Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/03/2020 20:17

Như hương hoa
đêm vẫn thơm

Như tiếng vọng
không thể bắn rụng

Như ánh sáng
không thể đập tan

Như thời gian
không thể cản


Nguồn: Tĩnh thì sáng (thơ), Đỗ Trọng Khơi, NXB Hội nhà văn, 2014