Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/10/2018 14:39

Mây trắng ôm ngang dải Ngũ Hành
Thiên nhiên ưu đãi vẽ nên tranh
“Cờ Tiên” thơ mộng sương mờ phủ
“Động Phật” linh thiêng đá tạc thành
Mây khói quyện hoà khơi ước vọng
Suối khe róc rách cuốn hư danh
Tao nhân mặc khách còn lưu luyến
Nửa mảnh trăng ngà chiếu mỏng manh


Nguồn: Hương quê (thơ và thơ dịch), tập IX, Hà Nội, 2010