Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/10/2018 14:34

Sông nước Hương Giang đẹp diệu huyền
Mơ màng cứ tưởng lạc cung Tiên
Đèn lồng rực rỡ chao nghiêng ngả
Rặng liễu âm thầm đứng lặng yên
Giọng Huế “Dạ thưa” khơi ước vọng
Tiếng đàn trầm bổng xoá ưu phiền
Đôi bờ sông vắng tình chen cảnh
Cảnh ấy tình này chẳng dễ quên

Cảnh ấy tình này chẳng dễ quên
Sông thơ mơ mộng ngát thiên nhiên
Trăng soi mờ tỏ câu hò hẹn
Thuyền lướt gần xa sóng ngả nghiêng
Khúc hát “Nam ai” sầu vạn kỷ
Câu hò “Mái đẩy” phút kỳ duyên
Khách du náo nức thơ cùng rượu
Sông nước Hương Giang đẹp diệu huyền


Nguồn: Hương quê (thơ và thơ dịch), tập IX, Hà Nội, 2010