春日京中有懷

今年遊寓獨遊秦,
愁思看春不當春。
上林苑裏花徒發,
細柳營前葉漫新。
公子南橋應盡興,
將軍西第幾留賓。
寄語洛城風日道,
明年春色倍還人!

 

Xuân nhật kinh trung hữu hoài

Kim niên du ngụ độc du Tần,
Sầu tứ khan xuân bất đáng xuân.
Thượng Lâm uyển lý hoa đồ phát,
Tế liễu doanh tiền diệp mạn tân.
Công tử nam kiều ưng tận hứng,
Tướng quân tây đệ kỷ lưu tân.
Ký ngữ Lạc thành phong nhật đạo,
Minh niên xuân sắc bồi hoàn nhân!

 

Dịch nghĩa

Năm nay có đi chơi hay trú ngụ cũng chỉ trong đất Tần,
Lòng buồn đón mùa xuân chẳng xuân tí nào.
Trong vườn Thượng Lâm hoa đã nở rộ,
Liễu mềm ngoài doanh trại lá non ra đầy.
Công tử đang có hứng thú nơi cầu phía nam,
Tướng quân ở dinh phía tây đang giữ vài khách lại uống rượu.
Gửi lời về thành Lạc, nơi gió mát nắng đẹp rằng:
Sang năm xuân sắc sẽ đền bù cho tất cả mọi người!


Tác giả đang bị biếm tại Cát Châu, được gọi về kinh giữ chức tá lang, gia quyến chưa đến kịp, nên ông đón xuân tại kinh đô với tâm trạng buồn.

Nguồn: Đường thi tuyển, Mã Mậu Nguyên, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1999

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chỉ đất Tần dạo chơi hay ngụ
Đón xuân mà lòng rũ rượi buồn
Thượng Lâm hoa đã nở luôn
Liễu mềm ngoài trại lá non ra đầy
Tướng quân ở dinh tây lưu khách
Công tử đang vui thích cầu nam
Nhắn lời thành Lạc yên tâm
Xuân nay mang nợ sang năm đền bù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Năm nay chơi, ngụ cũng trong Tần
Xuân đấy, lòng buồn, chẳng thiết xuân
Hoa nõn Thượng Lâm bông nở rộ
Liễu tơ ngoài trại lá ken dần
Nam kiều phấn khích, kìa công tử
Tây phủ tiệc tùng, ấy tướng quân
Thành Lạc gửi nhời cùng cảnh đẹp
Sang năm đền đáp gấp bội phần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Viếng Tần cô độc ngụ năm nay
Xuân đến trông xuân dạ thảm hoài.
Vườn thú Thượng Lâm hoa mới nở
Liễu mềm doanh trại lá non đầy.
Nam kiều công tử vui nguồn hứng
Tây điện tướng quân tiếp khách say.
Hướng gió Lạc thành lời nhắn nhủ
Sang năm xuân sắc đắp bù ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời