Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Sơ Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2008 03:07, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/06/2008 08:38

贈蘇味道

北地寒應苦,
南庭戍未歸。
邊聲亂羌笛,
朔氣卷戎衣。
雨雪關山暗,
風霜草木稀。
胡兵戰欲盡,
漢卒尚重圍。
雲淨妖星落,
秋深塞馬肥。
據鞍雄劍動,
插筆羽書飛。
轝駕還京邑,
朋遊滿帝畿。
方期來獻凱,
歌舞共春輝。

 

Tặng Tô Vị Đạo

Bắc địa hàn ưng khổ,
Nam đình thú vị quy.
Biên thanh loạn Khương địch,
Sóc khí quyển nhung y.
Vũ tuyết quan sơn ám,
Phong sương thảo mộc hy.
Hồ binh chiến dục tận,
Hán tốt thượng trùng vi.
Vân tịnh yêu tinh lạc,
Thu thâm tái mã phì.
Cứ yên hùng kiếm động,
Sáp bút vũ thư phi.
Dư giá hoàn kinh ấp,
Bằng du mãn đế kỳ.
Phương kỳ lai hiến khải,
Ca vũ cộng xuân huy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đất bắc lạnh rất khổ
Vùng nam "thú" chưa về
Khen Khương loạn biên ải
Gió bắc quyện nhung y
Mưa tuyết quan san xám
Sương gió cỏ cây thưa
Quân Hồ không thiết đánh
Lính Hán vẫn trùng vi
Mây quang sao gở rụng
Thu sâu ngựa béo phì
Trên yên gươm báu động
Vẫy bút hịch thư đi
Xa giá về đô cũ
Bạn đón khắp kinh kỳ
Đang giữa ngày báo tiệp
Múa hát xuân bốn bề


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất bắc đã khổ vì giá lạnh
Phía trời nam lính bận chưa về
Sáo Khương thổi loạn sơn khê
Quân trang gió bấc như ghì sát thân
Mưa tuyết làm ải thêm u ám
Gió và sương ngăn đám cỏ lan
Giặc Hồ cuộc chiến sắp xong
Hán quân vây hãm vòng trong vòng ngoài
Mây đêm quang sao mai sẹt rụng
Cuối mùa thu ngựa cũng béo ra
Trên yên vung kiếm xông pha
Bút phê đã viết ngựa phi tốc hành
Xa giá đã trở về thành ấp
Bạn bè ra đón khắp kinh kỳ
Đang mừng chiến thắng thoả thuê
Cùng nhau ca múa xuân huy rộn ràng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời