渡湘江

遲日園林悲昔遊,
今春花鳥作邊愁。
獨憐故國人南竄,
不似湘江水北流。

 

Độ Tương giang

Trì nhật viên lâm bi tích du,
Kim xuân hoa điểu tác biên sầu.
Độc liên cố quốc nhân nam thoán,
Bất tự Tương giang thuỷ bắc lưu.

 

Dịch nghĩa

Ngày chậm ở trong rừng buồn nhớ lại chuyến đi ngày xưa,
Mùa xuân này, hoa và chim gợi nỗi buồn chốn biên thuỳ.
Chỉ thương cho người ở quê cũ phải lánh về nam,
Không giống như dòng sông Tương chảy về bắc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Trong rừng tiếc cuộc ngao du
Hoa xuân, chim núi gợi sầu biên quan
Thương người lánh xuống miền nam
Chẳng trôi lên bắc, giống làn sông Tương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngày muộn, vườn rừng nhớ thủa chơi,
Chim hoa xuân đến thăm ven trời...
Thương người quê cũ về nam lánh,
Khác nước dòng Tương hướng bắc trôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngày muộn trong rừng tiếc cuộc chơi,
Xuân nay hoa điểu giục sầu rơi.
Riêng thương nước cũ người nam lánh,
Chẳng giống dòng Tương mãi bắc nhồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lẩn quẩn ngày rừng nhớ chuyện buồn
Hoa xuân chim chóc nhuốm thê lương
Mình thương quê cũ người nam trốn
Không giống Tương Giang chảy bắc phương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trong rừng, buồn tiếc xưa chơi,
Nay hoa xuân gợi sầu nơi biên thuỳ.
Xuôi nam thương kẻ ra đi,
Sông Tương, chẳng giống bắc thì chảy lên...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày muộn vườn rừng tiếc thuở chơi
Hoa chim biên tái thảm xuân ơi
Vào nam lánh nạn thương quê cũ
Ước được dòng Tương hướng bắc xuôi

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong rừng thưa cả ngày thương chuyện cũ
Xuân biên thuỳ hoa lá chẳng làm vui
Người quê xưa lánh nạn xuống nam rồi
Không như nước sông Tương chảy lên bắc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời