Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 18:06

Chưa được làm kiếp hoa
Cứ vui làm cỏ dại

Bởi một rừng hoa độc
Sao sánh bằng cỏ thơm

Ở vào tuổi chiều hôm
Bỏ ngoài tai, thế sự

Lửa lòng gom một đóm
Ngọn nhang tàn thắp khuya

Ngày mai rồi ngày kia
Đã xa tầm tay với

Hãy sống với bây giờ
Đừng viễn vông chờ đợi


Phan Thiết, 17/01/2009

Nguồn: blog của tác giả