Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2015 18:06

Bao thuyền tình hớn hở ra khơi,
đỏ mắt vẫn chưa về tới bến
Sóng nhớ em, chực đánh đắm thuyền anh,
em đi biệt sao đành?


Nguồn: blog của tác giả