Dẫu một rừng lá thắm
Cũng chỉ là...lá thôi

Dẫu một bông hoa dại
Vẫn là hoa giữa đời

Dẫu có nói vạn lời
Bằng mỹ từ dịu ngọt

Vẫn nhận về chua xót
Nếu một người quay lưng

Bao nhiêu lần muốn nói
Là bấy nhiêu ngập ngừng

Bao nhiêu lần bối rối
Trước một người dửng dưng


Nguồn: blog của tác giả