Mưa rơi trên mái phố
Nghe tê mấy giọt buồn

Cầm cây guitare gỗ
Hát giữa màn đêm buông

Nửa cuộc đời ấm lạnh
Chưa mòn gót phiêu bồng

Những lúc lòng cô quạnh
Gối hai bàn tay không

Nằm đây mà nhớ mẹ
Bảy mươi tuổi lưng còng

Nước mắt nào cay xé
Chảy ngược vào bên trong?

Nằm đây mà nhớ sông
Những mùa khô cạn nước

Bao nhiêu lúa trên đồng
Vàng hoe, không sống được

Lúc chiều tà, bóng xế
Khi tối lửa, tắt đèn

Mẹ, cha già hôm sớm
May mà còn có em...


Nguồn: blog của tác giả