Khi người xưa chưa đặt tên, cỏ được gọi là gì?
Chắc cũng chỉ là cỏ thôi giữa bạt ngàn dã thảo

Tạo hoá đã giữ lại cho ta nụ cười
và mang đi rất nhiều tiếng khóc
Cỏ ven đường nhô lên khó nhọc
để mọi người khe khẽ gọi: cỏ - may...


Nguồn: blog của tác giả