Sông xưa vẫn chảy qua làng cũ
Chỉ bãi dâu xanh đã đổi dời
Đâu còn áo lụa Hà Đông nữa
Khung cửi bây giờ tơ nhện thôi.


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010