Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/04/2021 07:53, số lượt xem: 66

Bâng khuâng trang vở học trò,
viết vài ba chữ dại khờ tuổi yêu.
Gặp nhau chẳng nói được nhiều,
dẫu tim khát ngỏ ngàn điều với ai.
Ba năm học cứ dần trôi,
cháy trời phượng đỏ không nguôi học trò.
Bây giờ trở lại trường xưa,
Bâng khuâng trang vở vẫn chưa thêm gì.
Hỡi ai dại thuở tình si,
đã yêu sao chẳng nói khi học trò?

Thanh Hoá 2011