Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 24/06/2021 06:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 10/10/2021 06:52

Tuổi ai qua cửa xuân rồi.
Thân ai bóng chiếc ai ngồi đợi ai.
Nỗi lòng ai tiếng thở dài.
Mắt ai rơi vạt mưa ai khóc thầm.
Ai xưa hái nụ tầm xuân,
để ai ngồi đợi mây Tần ai sang.
Ai giời trước cửa thiều quang,
ai buông rèm rủ, ai đang khóc buồn.


Thanh Trì 2020