Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/06/2021 06:06, số lượt xem: 44

Tuổi ai qua cửa xuân rồi.
Thân ai bóng chiếc ai ngồi đợi ai.
Nỗi lòng ai tiếng thở dài.
Mắt ai rơi vạt mưa ai khóc thầm.
Ai xưa hái nụ tầm xuân,
để ai ngồi đợi mây Tần ai sang.
Ai giời trước cửa thiều quang,
ai buông rèm rủ, ai đang khóc buồn.

Thanh Trì 2020