Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/08/2021 06:07, số lượt xem: 20

Thoảng mùi hoa dại nắng,
xin gió đừng quay lưng.
Nghiêng khoảng trời vắng lặng,
xin lá đừng rưng rưng.