Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2021 06:10, số lượt xem: 32

Đêm lịm, trăng chìm, lá rụng sương,
thân đơn, nhà quạnh, gió lạc đường.
Có ai đi đến nơi cùng tận,
xin hộ giùm ta một chút thương.