Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 08:39

Phía trời nào cũng đau,
Sao dửng dưng gió thổi.
Nếu còn chút thương nào,
xin quay về lũng núi.