Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/04/2021 07:49, số lượt xem: 53

Xin đời sót chút thiếu niên.
Sót trang sổ lớp ghi tên học trò.
Sót hương tóc sả bay mơ.
Sót cơn mưa đợi ai chưa đến trường.
Sót xanh thăm thẳm mắt trong.
Sót tà áo trắng gót son lên thềm.
Sót người chưa kịp nhớ tên.
Sót ai gặp buổi đầu tiên ngại chào.
Sót trang phượng đã trao nhau.
Sót buồn tuổi dại tình đầu học sinh.

Thanh Hoá 2006