Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/01/2023 07:47

Áo lụa vừa xuống đò,
chỉ mình tôi ngập nắng.
Chiếc lá vừa xa cành,
cả trời thu xao động.