Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/03/2023 15:50

Lá rụng về cội
Xanh miền đất quê
Hồn thơ xa xứ
Cố hương tìm về.