Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/07/2021 06:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 10/10/2021 20:08

Giọt thương, giọt nhớ ướt đầm,
từ ngày luống cải lỡ lầm lên xanh.
Có lần về hỏi thăm anh,
đầy mùi xa vắng, em thành người dưng.