Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/07/2021 06:25, số lượt xem: 46

Giọt thương, giọt nhớ ướt đầm,
từ ngày luống cải lỡ lầm lên xanh.
Có lần về hỏi thăm anh,
đầy mùi xa vắng, em thành người dưng.