Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/03/2023 08:56

Xa cả một đời
Xa mãi nhau
Tuổi thơ chia biệt tự thuở nào
Thuyền Vinh đâu nữa
Sông đâu nữa
Bến cũ cây đa trắng buốt lau.