Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/01/2023 07:43

Lặng suốt một đời.
lặng mãi nhau.
Đã thương không sắc nhớ không màu.
Đã không hương sả muôn năm trước.
Đã chẳng trăng sương nhuốm thuở nào.