Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2021 06:26, số lượt xem: 42

Trăng già xẻ giấc làm đôi,
nửa vùi quê cũ, nửa trôi xứ người.
nửa thương mẹ, nửa  giận đời,
nửa em phận bạc, nửa tôi đoạn trường.